Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen geven verschillende kloosterlingen antwoord op de vraag: Wat is goed leiderschap. Te beginnen met Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk.

De kerkvader Augustinus zegt dat één soms wat meer nodig heeft dan de ander. Het is belangrijk om dat als leidinggevende te zien en vooral ook blijven luisteren wat er ten diepste in mensen leeft aan verlangens om waardig te kunnen bestaan.