In het klooster is het meestal stil. Maar het gaat bij stilte niet alleen om afwezigheid van geluid of lawaai, maar om de ruimte die in de stilte ontstaat voor ontmoeting: met jezelf en met de Ander, God. 

Rebecca Braun is abdis van het Clarissenklooster Sint Josephsberg in Megen, ook wel Assisi aan de Maas. Zij leeft vanuit de franciscaanse spiritualiteit.