Barmhartigheid is de sleutel voor onderlinge verhoudingen tussen partners, vrienden, familie en tussen broeders of zusters die samen in een klooster wonen. Barmhartig zijn is kunnen kijken met de ogen van God. Van hart tot hart naar iemand kijken. In zo’n houding wordt het wellicht makkelijker om het met iemand goed te maken bij een ruzie. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts