Ieder mens is gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Als we dat vergeten openen we de deur voor allerlei vormen van agressie en onbegrip. Omdat bepaalde mensen dan niet meer erkend worden als door God beminden en ze gezien worden als een bedreiging. Jezélf niet zien als gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis kan leiden tot depressiviteit. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts