Voor Monica heeft de schoonheid van geven vooral te maken met de intentie waarmee je het doet: wil je er een ander echt blij mee maken? Of gaat het je alleen om je eigen goede gevoel? Als je geeft, doe het dan onvoorwaardelijk. Zuster Monica Raassen is Kanunnikes van het Heilig Graf, een kloosterorde die leeft volgens de regel van Augustinus. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts