Zuster Monica Raassen is Kanunnikes van het Heilig Graf, een kloosterorde die leeft volgens de regel van Augustinus: Wat zegt je kleding over jou?

Kleding kan een statement zijn of zichtbaar maken welke functie je uitoefent. De meeste kloosterlingen dragen een habijt. Voor een ieder geldt: ben ik mijzelf of ben ik mijn kleding of functie?  In de regel van Augustinus staat: Probeer niet in de smaak te vallen door uw kleding, maar door uw levenswandel.