Het leven in een kloostergemeenschap is een oefening in omgaan met mensen die anders denken, anders reageren. Dat geldt ook voor de gasten die in de Abdij komen. Een bont gezelschap die er om verschillende redenen komen. In de ontmoeting gaat het erom de ander echt als ander toe te laten. De ontmoeting bestaat vaak uit een gesprek, maar soms ook door samen een kaars op te steken. Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk. 

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts