Voor Isabella Wijnberg is vreugdevol leven onlosmakelijk verbonden met eenvoudig leven. Teveel geld en bezit kunnen je onvrij maken. In haar werk als advocaat komt Isabella vaak erg rijke mensen tegen, maar die maken lang niet altijd de indruk gelukkig te zijn. Isabella Wijnberg is advocaat en als toegewijd zuster verbonden aan de religieuze gemeenschap Emmanuel.

Spotify | iTunes