Het is vastentijd, de tijd van versobering en vasten ter voorbereiding op het Paasfeest. Verschillende kloosterlingen geven in deze periode antwoord op de vraag: Vasten, wat is dat eigenlijk? Voor karmelietes Hettie Berflo is vasten een middel, geen doel. Het is bedoeld om in je leven plaats te maken voor God en daarmee voor de andere mens. Dat vraagt oefening en vasten is één van de oefeningen.  

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts