Zuster Monica Raassen is Kanunnikes van het Heilig Graf, een kloosterorde die leeft volgens de regel van Augustinus. In deze podcast geeft zij antwoord op de vraag: wat is verlangen we eigenlijk naar?

 Zuster Monica ziet een verschil tussen verlangen en begeerte. Begeerte is van het hebben en doen. Verlangen heeft te maken met het verlengen en verbreden van je menszijn. Openstaan voor wat je toevalt kan verlangen op onverwachte wijze vervullen.