KRO-NCRV’s Pointer, de Volkskrant en NOS werken samen in het project Designalism Newsroom dat in de maanden mei-juli wordt gehouden in Beeld en Geluid in Den Haag. Dit is een programma waarin producties voor de ‘nieuwsredactie van de toekomst’ worden gemaakt. Hieraan werken ontwerpers, kunstenaars, journalisten en developers samen.

Media spelen een belangrijke rol in het belichten van ongelijkheid, polarisatie en andere misstanden in de samenleving. Een breed en gevarieerd media-aanbod is gewenst om de samenleving zo goed mogelijk te representeren en te informeren.  Deelnemers, waaronder journalisten van Pointer, ontwikkelen vertelvormen met als doel om een beter begrip van de actualiteit te bewerkstelligen en nieuwe publieksgroepen te betrekken.

Vanuit haar missie om aandacht te hebben voor de ‘burger in de knel’ en op innovatieve manieren deze journalistieke verhalen te vertellen werkt KRO-NCRV hierin samen om nieuwe vertelvormen met meerdere disciplines (design, kunst, journalistiek en technologie) te onderzoeken. Tijdens Designalism Newsroom gaan deelnemers in 8 sessies aan de slag met actuele vraagstukken aangedragen door Pointer, de Volkskrant en NOS. De resultaten worden deze zomer op de site van Pointer gepresenteerd.