Op 16 juli 2020 is KRO-NCRV geïnformeerd over de Conclusie van de Raad voor de Journalistiek (hierna: de Raad) inzake een ingediende klacht waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de derde aflevering van ‘’De Villamoord’’:

KRO-NCRV heeft een driedelige documentairereeks met de titel “De Villamoord” uitgezonden, die gaat over een geruchtmakende zaak uit 1998 waarbij de vriendin van klaagster is doodgeschoten. Klaagster – als overlevende de enige getuige – maakt bezwaar tegen de derde aflevering, waarin aandacht is besteed aan de (on)betrouwbaarheid van haar getuigenverklaring. 

Er is deugdelijk onderzoek verricht en in de uitzending is duidelijk onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Er is geen sprake van niet-waarheidsgetrouwe of tendentieuze berichtgeving of van beschuldigingen jegens klaagster. 
KRO-NRCV heeft aanleiding gezien om enkele bevindingen voor wederhoor aan klaagster voor te leggen. De wijze waarop zij dat heeft gedaan was zorgvuldig. Echter, zij heeft nagelaten om de uiteindelijke reactie van de raadsman van klaagster in de uitzending te verwerken. Op dat punt is journalistiek onzorgvuldig gehandeld.

Ten slotte is klaagster onherkenbaar in beeld gebracht en is alleen haar voornaam genoemd. Van een disproportionele aantasting van de privacy van klaagster is geen sprake.

De Raad doet de aanbeveling aan KRO-NCRV om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Voor de volledige conclusie verwijzen wij u naar: https://www.rvdj.nl/2020/24

Redactioneel commentaar

KRO-NCRV onderschrijft de conclusie van de Raad met uitzondering van het onderdeel over het verwerken van het wederhoor. KRO-NCRV gaat op dat punt een herzieningsverzoek indienen bij de Raad. De conclusie van de Raad dat het journalistiek onzorgvuldig is dat nagelaten is om het wederhoor van de raadsman in de uitzending te verwerken, berust volgens KRO-NCRV op verkeerde aannames door de Raad. 
Dat zal KRO-NCRV in het herzieningsverzoek nader toelichten.