Racistische uitspraken, pestgedrag en leugens: politiemensen delen hun verhaal in 2DOC De blauwe familie

In 2Doc: De blauwe familie komen klokkenluiders uit de politieorganisatie aan het woord. Ze hebben bij hun werkgever melding gemaakt van racistische en discriminerende misstanden, met weinig consequenties. Vervolgens is hun het leven zuur gemaakt. Online reageren mensen met veel schok en verbazing.  

Blauwe code

Zes politiemensen, een advocaat en een vakbondsleider komen op een geheime locatie bij elkaar over de misstanden op de werkvloer van de politie. Ze hebben besloten de ‘blauwe code van stilte’ te doorbreken. Het risico is groot: voor hen die nog in dienst zijn, staat hun baan op het spel. Velen durven het niet aan om publiekelijk te praten over hun ervaringen als politieagent. “Je wordt maximaal aangepakt als klokkenluider. En dat durf ik gewoon niet aan.” Maar de maat is vol. 

In De blauwe familie vertellen agenten verhalen van hoe ze zich onveilig voelen op de werkvloer vanwege racisme en discriminatie. Zo vertelt een Surinaams- Nederlandse rechercheur dat hij zijn zoon heeft verboden om zich bij de politie aan te sluiten. “Al dat verdriet, ellende, de trauma’s die ik eraan heb overgehouden. Ik wil hem daarvoor behoeden”.

Incidenten 

Politieagent Bilal vertelt over een van zijn eerste dagen bij de politie. Hij zit in een klas met mensen met een dubbele nationaliteit. Het “allochtonenklasje” worden ze genoemd. “Met boeven vang je blijkbaar boeven” is een opmerking die ook voorbijkomt. Dit zijn enkele voorbeelden van discriminerende opmerkingen die Bilal naar zijn hoofd krijgt.  

Inspecteur Peris is al 26 jaar werkzaam bij de politie. Op een dag wordt hij door zijn collega’s uit zijn auto getrokken. Ze maken een foto van hem die in de politieschool wordt opgehangen. “Imagine our monkey in a cage”, staat eronder.  

Geen consequenties 

Agenten die zulke misstanden melden worden vaak zelf aangesproken in plaats van degene over wie ze melden. Een collega die gepest wordt krijgt van zijn leidinggevende een vacature voor een ander politiebureau. De pesters aanpakken is te zwaar werk, dus moet het slachtoffer eruit. Advocaat Richard Korver vertelt dat de politie niet optreedt tegen collega’s die zich racistisch uitlaten. Ze worden er niet op aangesproken.  

Collega’s die zich racistisch uitlaten in groepsgesprekken worden er niet op aangesproken. Ze blijven zelfs nog in dienst. Spreek je je uit over racistisch of discriminerend pestgedrag, dan neem je een risico. Je wordt weggepest, ontslagen of kortom, het leven wordt je zuur gemaakt.  

Antidiscriminatie 

Binnen de politie is er geen antidiscriminatie aanpak. De politietop beweert inclusitiviteit heel belangrijk te vinden, maar in de praktijk is het anders. De ervaringen van deze politiemensen leggen een patroon bloot van een gebrek aan daadkrachtig inclusief leiderschap en de misstanden die daardoor in stand worden gehouden. De leiding duldt geen tegenspraak, is wars van kritische geluiden en lijkt niet bereid de aangekaarte problemen serieus te nemen en aan te pakken. 

Op social media reageren mensen op de documentaire: 

Kijk De blauwe familie terug op NPO Start 

Klik hier