Radboud Universiteit en Radboudumc verliezen predicaat 'katholiek'

Utrecht, 20 oktober 2020 - De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten om het predicaat ‘katholiek’ van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de toezichthouder van Radboud Universiteit en Radboudumc in te trekken. Dat heeft het secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie vandaag laten weten.

De beslissing volgt op de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 21 juli 2020 in een geschil tussen het bestuur van SKU en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het geschil ging over de wijze waarop de Bisschoppenconferentie haar bevoegdheid tot benoeming van de leden van het bestuur van SKU uitoefende en over de samenstelling van de raden van toezicht na de door het bestuur van SKU beoogde verzelfstandiging van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Naar verwachting krijgen universiteit en umc met ingang van 1 januari ieder een eigen Raad van Toezicht.

eerdere berichten:

Het voornemen van de SKU was om de Bisschoppenconferentie in plaats van alle leden voortaan 1 van de 5 leden te laten benoemen, voor beide Raden van Toezicht. De Bisschoppenconferentie zegt dat als een te grote beperking te ervaren.

VERSCHIL IN VISIE 
De Bisschoppenconferentie en de SKU zijn het er met elkaar over eens dat zij verschillende visies hebben over de wijze waarop Radboud Universiteit en Radboudumc invulling zouden moeten geven aan hun katholiciteit. De verwachting dat deze visies naar elkaar toe zullen groeien ontbreekt. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft daarom het besluit genomen om het predicaat ‘katholiek’ van SKU in te trekken.

"De Bisschoppenconferentie en het bestuur van SKU hechten beide aan een goede afwikkeling van het besluit voor alle betrokkenen. In onderling overleg zullen SKU en de Bisschoppenconferentie gezamenlijk bezien op welke wijze de contacten tussen bisschoppen, instituten en andere relevante universitaire organisatieonderdelen bestendigd kunnen worden", luidt het.

De Radboud Universiteit werd opgericht in 1923, toen nog onder de naam Katholieke Universiteit Nijmegen. Met een eigen universiteit wilde rooms-katholiek Nederland de emancipatie van de rooms-katholieke burgers van Nederland bevorderen.