Rome, 23 juni 2021 - Op zondag 25 juli zal in de Katholieke Kerk voor het eerst de Mondiale Dag van Grootouders en Ouderen gevierd worden. Gelovigen die bij gelegenheid van die dag vrome werken verrichten kunnen dan een volle aflaat verdienen. Dat staat in een gisteren gepubliceerde nota van de Apostolische Penitentiarie. 

In de nota staat dat paus Franciscus deze volle aflaat had besloten te zullen verlenen na te hebben geluisterd naar kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. Die had om deze kerkelijke gunst verzocht ter gelegenheid van de instelling van deze themadag, die elk jaar op de vierde zondag van de maand juli zal worden gevierd, rond het feest van de Heilige Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.

Encyclopedie: Aflaat

Wie oprecht deelnemen aan de liturgische plechtigheden in het kader van de Wereldouderendag, kunnen de volle aflaat verdienen, uiteraard onder de gebruikelijke voorwaarden: sacramentele biecht, eucharistische communie en gebed voor de intenties van de paus.

“Dit Hof van Barmhartigheid verleent op deze dag ook de volle aflaat aan de gelovigen die voldoende tijd besteden aan het daadwerkelijk of virtueel bezoeken van hun oudere broeders en zusters die behoeftig zijn of in moeilijkheden verkeren (zoals zieken, mensen die in de steek zijn gelaten, gehandicapten en andere soortgelijke gevallen)", aldus de nota, die is ondertekend door de kardinaal-grootpenitentiarius Mauro Piacenza, en door monseigneur Kryztof Nykiel, de regent van de Apostolische Penitentiarie

De betreffende volle aflaat kan ook worden verdiend door hen die om ernstige redenen niet in staat zijn hun huis te verlaten maar die “zich geestelijk verenigen met de heilige vieringen van de Werelddag, door de Barmhartige God hun gebeden, pijnen of lijden van hun leven te offeren, vooral tijdens de uitzendingen daarvan door middel van televisie en radio, maar ook door middel van de nieuwe middelen van sociale communicatie”.