Wat wijst ons de weg in de verdeeldheid?

In een speciale dubbelaflevering van Jacobine op 2 proberen we antwoord te krijgen op de vraag: hoe kunnen we de toenemende verdeeldheid een halt toeroepen?

De coronacrisis heeft veel weeffouten in onze samenleving aan het licht gebracht. Overal zien we tekortkomingen: in de zorg, de economie en het onderwijs. Maar ook op menselijk niveau worden er problemen blootgelegd, met de toenemende verdeeldheid als opvallendste voorbeeld.

Niet alleen over de huidige crisis heerst verdeeldheid, deze polarisatie schijnt door in elke laag van onze samenleving: in de politiek, religie en onze normen en waarden. Maar hoe valt dit op te lossen? Jacobine op 2 en de remonstrantse geloofsgemeenschap slaan de handen ineen en maken een tweeluik over de toenemende polarisatie én hoe we deze een halt kunnen toeroepen.

In het eerste deel besprak Jacobine Geel dit met remonstrants predikant Joost Röselaers, onderwijzer Lucelle Comvalius, publicist Bas Heijne en predikant Claartje Kruijff. 

Stine Jensen
Stine Jensen
Rachelle Anbeek
Rachelle van Andel

In het tweede deel ontvangt Jacobine opnieuw vier gasten waarmee ze in gesprek gaat over de toenemende polarisatie.

Met filosoof Stine Jensen praat Jacobine over hoe we als samenleving weer nader tot elkaar kunnen komen. Dat doen we door verbinding te zoeken, maar ook door ons bewust te zijn van onze eigen kwetsbaarheid zegt zij.

Rachelle van Andel vertelt over haar werk als remonstrants studentpastor bij de universiteit, waar ze veel werkt met internationale studenten.  

Don Ceder
Don Ceder
Christa Anbeek
Christa Anbeek

Advocaat en politicus Don Ceder vertelt dat ook de groeiende kloof tussen arm en rijk een katalysator is voor de toenemende polarisatie. 

Theoloog Christa Anbeek vertelt in een persoonlijke column wat er nodig is om ons open te stellen voor anderen.