Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan. Celebrant: plebaan Vincent Blom.

Lezingen:
1 Koningen 8, 22-23.27-30
Apok. 21, 9b-14
Johannes 2, 13-22

Muzikale ondersteuning:
Schola Cantorum, die Sangeren Onzer Liever Vrouwen                                   o.l.v. Rector Cantus Jeroen Felix
Organist: Véronique van den Engh