8 augustus 2021: Waubach-Landgraaf

Rechtstreekse eucharistieviering op de 15e zondag door het jaar (b) vanuit de St. Jozefkerk te Waubach-Landgraaf. Celebrant: pastoor Harry Notermans.

Muzikale ondersteuning:
Anja Hage-Deserno, Judith Weijers – Verhaeg en Wim Robben
Organist: Louk Kockelkoren

Lezingen:
1 Koningen 19,4-8
Efeziers 4, 30-5,2
Johannes 6, 41-51

Vaste gezangen: Markusmis van Floris van der Put

Voor hulp naar aanleiding van de waterschade aan de H.H. Nicolaas en Barbarakerk in Valkenburg verwijzen wij u naar de website van de kerk:
Watersnoodramp 2021