Dominee Alexander Noordijk: ‘’Hoe kun je nou dominee zijn én getrouwd zijn met een man?’’

Inclusief denken, kwetsbaarheid tonen en durven opstaan voor jezelf. Deze mensen doen en leven het. Ze accepteren zichzelf én de ander. Maar dat is niet in heel Nederland zo. In deze serie vragen we aan uiteenlopende mensen waarom het zo belangrijk is dat anderen je de ruimte bieden om jezelf te mogen zijn. Dominee Alexander Noordijk aan het woord. 

Op de foto van links naar rechts: BeyonG Veldkamp, Alexander Noordijk, Jean-Pierre Fisher en Nike en Mieke. 

Dit ben ik ‘’Jezelf zijn is het leukste wat er is, en daarvoor mag je de ruimte nemen. Het maakt niet uit wie je bent en dat is ook de vrijheid die je de ander geeft. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en iedereen is ook anders gemaakt. Met allemaal aparte eigenschappen, bijzondere talenten, eigenheden, sekse, gender. En dat maakt het gelijktijdig zo uniek, omdat geen één mens gelijk is. Dat is zelfs bij een tweeling niet zo. Het is oké wie je bent.’’

Afwijken ‘’Het is moeilijk om jezelf te zijn, omdat je denkt dat je aan een bepaalde norm moet voldoen, de norm van de groep. Ik wilde ook voldoen aan de norm in mijn kerkgemeenschap als heteroseksueel. Anderen kunnen je beperken in de vrijheid. Ook al denken ze dat in liefde te doen, het is eigenlijk meer gebondenheid. Wat conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd, mij heeft gebracht is om toch meer bij mezelf te blijven en ook – dat klinkt heel gelovig – bij Jezus. Dit is wie ik ben. Het had te maken met zelfacceptatie en dat is ook de vrijheid om van jezelf te houden. Dat is ook een ding geweest: wie mag ik nou echt zijn? En dat God allang tegen mij had gezegd: Alexander, het is oké. Zoals mijn vader dat ook zei. Ik hoef niet te voldoen aan de norm van de groep. Want dat is geen vrijheid. Mijn identiteit is dat ik in God geloof en daaruit mag ik leven. Conversietherapie is geestelijke verkrachting en dat is echt niet oké. Achter gesloten deuren van kerken gebeuren dingen waar we geen weet van hebben. Men denkt andere mensen te helpen door demonen te verdrijven en oude geslachtslijnen, noem maar op. Dat brengt uiteindelijk meer schade dan dat er heling plaatsvindt. Zo komen mensen ook meer van het geloof af te staan en dat is gewoon heel jammer.

Homogenezing is geestelijke verkrachting

Alexander

Getrouwd ‘’ Mijn man Kai en ik zijn al bijna 14 jaar getrouwd. Dat is echte liefde en trouw en daarin zien we ook een teken van God. Wat ik in onze geloofsgemeenschap wil laten zien is dat het niet gek is dat wij als twee mannen bij elkaar zijn. Dat het ons vrijheid geeft in wie we zijn. En dat we dat uitdragen. Want er spelen dingen als masculiniteit, oude patronen van dogma’s, tradities en ook angst. En dat zorgt ervoor dat het polariseert. Het werkt dat ik op de voorgrond treedt als homoseksuele dominee. Dat zet mensen tot nadenken: hoe kun je nou dominee zijn én getrouwd zijn met een man? Dat kan toch helemaal niet.’’

Dialoog ‘’Mensen moeten met elkaar de dialoog aangaan. Theoloog Ruard Ganzevoort zei ooit dat als je met elkaar in gesprek wilt gaan, je de vraag kan stellen: hoe ben je nou homo geworden? Je kan dan omdenken en de ander vragen: hoe ben je eigenlijk heteroseksueel geworden? Dat slaat ook nergens op natuurlijk. Je moet alle dingen ook kunnen omvragen. Dus iedere vraag die je stelt, die moet je ook aan jezelf durven stellen. Dan heb je een echt gesprek.’’

Bijbel ‘’In de Bijbelboeken Romeinen en Leviticus wordt geschreven over tempelprostitutie. De Bijbel veroordeelt homoseksualiteit niet. Er wordt gesproken over seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht. Deze zijn echter niet zoals wij die kennen, namelijk op basis van toewijding, liefde en genegenheid. Kort samengevat spreekt de Bijbel over homoseksualiteit in een andere context, namelijk als het gaat over heteroseksuelen die zich te buiten gaan met homoseksuele handelingen in combinatie met tempelprostitutie. Het gaat in deze teksten meer over afgoderij en die is verwerpelijk. Dat staat allemaal los van liefde en trouw. Ik denk dat twee mensen voor elkaar bestemd zijn en dat een mens niet alleen hoeft te zijn. En dat God mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen, dat is een diversiteit in de schepping, maar er is nog veel meer diversiteit. Ik als homoseksueel, de ander als biseksueel en dat is de diversiteit in de schepping waar we dankbaar voor mogen zijn. Ik denk dat dat het is, dat dat er staat: dat er twee mensen bij elkaar horen.’’

BIO
Alexander Noordijk (49) is dominee bij de Protestantse Gemeente Monnickendam. Op zijn 23e werd hij verliefd op een jongen. Hij onderging tevergeefs conversietherapie, stopte met zijn opleiding theologie. Hij werd steward en genoot ervan om hoog in de lucht ‘dichtbij’ God te werken. Omdat hij zich zo sterk verbonden bleef voelen met God keerde hij uiteindelijk terug naar zijn roeping en werd alsnog dominee.