'Verlies hoef je niet alleen te dragen'

Petrus in het land is in Gelderse Westervoort. In het kader van Eeuwigheidszondag herdenken de gemeenteleden samen de levens van mensen die ze verloren zijn, want: 'verlies hoef je niet alleen te dragen'.

Op Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken protestanten de mensen die in het afgelopen jaar ontvallen zijn. In protestantse kerken, zo ook in Westervoort, steken ze kaarsen aan en staan ze stil bij de overledenen door hun namen te noemen. 'We willen hen eren en zeggen: ze hebben een plek in ons midden', vertelt dominee Margreet de Bree.

Dominee Margreet de Bree
Een kaarsje aansteken op Eeuwigheidszondag

Samen met Cor lopen we langs de IJssel, een bijzondere plek voor hem en zijn vrouw Ank die vorig jaar december overleden is aan kanker. De as van zijn vrouw heeft hij hier samen met zijn zoon uitgestrooid. Tijdens de Lichtjesavond in de kerk wordt er ook voor haar een kaars aangestoken. 'Ank heeft mij geleerd om mijn emoties te laten gaan', vertelt Cor Veenhuijsen. 'Dat was wel één van mijn zwakke punten. Nu kan ik praten over situaties die ik anders misschien had weggestopt.'

Cor Veenhuijsen
Cor Veenhuijsen en zijn overleden vrouw Ank

Dominee Margreet de Bree legt uit dat je verlies niet alleen hoeft te dragen, en troost kunt vinden bij anderen. Gemeenteleden steken kaarsen aan voor de mensen aan wie zij op Eeuwigheidszondag denken. 'Als je te maken krijgt met een verlies, kan het leven in een heel ander licht komen te staan', vertelt ze. 'Je hoeft niet altijd op jezelf je weg te zoeken in een gevoel van verslagenheid of verdriet. Je kan steun zoeken of vinden bij een ander.' 

Bekijk hier deze aflevering