Hij is nu bijna een jaar predikant in de Westerkerk in Amsterdam. Maar het was helemaal niet vanzelfsprekend dat Herman Koetsveld ooit op de kansel zou staan. In een nieuwe aflevering van De Verwondering vertelt hij waarom. 

Koetsveld groeide op in een orthodox gereformeerd domineesgezin. Toen hij theologie ging studeren, realiseerde hij zich dat zijn religieuze zoektocht nog maar net begonnen was. Want alle geloofszekerheden die hij van huis uit had meegekregen dwarrelden in die periode als een kaartenhuis in elkaar. 

Zijn kennismaking met het werk van de Duitse theoloog Eugen Drewermann en de aanslagen op 11 september 2001 bleken achteraf gezien kantelpunten te zijn geweest in zijn geloofsleven. 

De verwondering - herman koetsveld
De verwondering - herman koetsveld

De tekst van het nummer Dir allein van de Keulse rockband BAP verwoordt voor hem op een bijzondere manier de lange weg die hij heeft afgelegd. Geen wonder dus, dat hij deze tekst heeft meegenomen als zijn inspiratietekst.

Bekijk hier de uitzending terug 

De inspiratietekst van Herman Koetsveld

In het moment, als plotseling alles rustig is, alleen, en eindelijk niemand meer wat van je wil,
vraag je je vaak af, of je op de juiste manier aan je reis bezig bent
of dat je niet gemerkt hebt dat je al lang je doel voorbij bent.

Het is donker om je heen en dat is goed zo,
omdat dit moment aan jou is, aan jou alleen.
Omdat de twijfel en de angst niemand wat aangaat.
Nee, het moment hoort helemaal aan jou, jou alleen, slechts aan jou alleen.

Enkel in het ogenblik ben je thuis in jezelf.
Het komt voor dat je in dat moment
een stem hoort
die er weliswaar niet kan zijn,
maar die jij graag  vertrouwt,
die je vaak verloochent, hoewel die je daarheen leidt  waar je hoort, die jou totaal doorziet.

Omdat jij degene bent, die zegt dat het lang geleden is dat je – buiten de muziek om – ergens in gelooft, ook al omdat je allergisch bent voor missionarissen, man, op dat moment ben je met jezelf alleen,
met jouzelf alleen.
Enkel in dat moment ben je thuis in jezelf.

Wanneer een sprankje hoop fonkelend laat zien waar het op aan gaat, wanneer je eenzaam, radeloos bij een kruising staat tot de wekker gaat of er ergens een haan kraait,
een sirene gaat of god weet waar een torenklok slaat,
ben je alleen, met jezelf alleen.
Enkel in het moment ben je thuis in jezelf
thuis in jezelf, in jezelf alleen
enkel in het moment.

- Dir Allein, BAP