Welke bijbelzin blijft zanger en tekstdichter Jan Rot een leven lang bij?

Ter ere van de verschijning van de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21, interviewt vraagt Jacobine Geel 21 uiteenlopende gasten naar de zin van hun leven: een zin uit de Bijbel die hen inspireert, verbaast, troost, of ongemak oproept. 

Deze vraag komt voor zanger en tekstdichter Jan Rot op een bijzonder moment in zijn leven; hij is namelijk ongeneeslijk ziek. In deze periode vraagt hij zich af wat het koninkrijk van God omvat. Is het koninkrijk van God 'in ulieden', zoals in de Statenvertaling staat?

Jan Rot
Jan Rot &  Jacobine Geel

Lucas 17:21 (NBV21)
Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik

Ook vraagt Jacobine hem hoe hij verder kijkt, ná dit leven. 'Er is gewoon leven na de dood. Jij zal mij nog herinneren, net als mijn kinderen. Zo leef ik door.'