Ad te levavi ('Tot U heb ik opgeheven') zijn de beginwoorden van het gregoriaanse introïtusgezang voor de Mis op de eerste zondag van Advent. Deze dag werd daarom ook wel Zondag Levavi genoemd.

tekst:
Ad te levavi animam meam,
Deus meus, in te confido,
non erubescam.
Neque irrideant me inimici mei,
etenim universi qui te exspectant
non confundentur.
Vias tuas, Domine, demonstra mihi:
et semitas tuas edoce me.

vertaling:
Tot U heb ik mijn ziel opgeheven;
mijn God, op U vertrouw ik,
ik zal niet beschaamd worden.
Laten mijn vijanden mij niet bespotten,
want al wie U verwacht,
zal niet worden teleurgesteld.
Wijs mij, Heer Uw wegen
en leer mij Uw paden kennen.