Met het uitspreken van de canonisatieformule tijdens een speciale ritus verklaart een paus personen heilig.

In de tegenwoordige kerkorde is het alleen de Bisschop van Rome die zaligen canoniseert. Dat doet hij tijdens een bijzonder ritueel, voorafgaand aan een eucharistieviering. De paus als universeel herder van de Katholieke Kerk spreekt dan in het majesteitsmeervoud. De Latijnse canonisatieformule (die wordt uitgesproken bij de canonisatie van meerdere zaligen), luidt als volgt:

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis,
ad exaltationem fidei catholicae
et vitae christianae incrementum,
auctoritate Domini nostri Iesu Christi,
beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra,
matura deliberatione praehabita
et divina ope saepius implorata,
ad de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio,
Beatos N.N.
Sanctos esse decernimus et definimus,
ac Sanctorum Catalago adscribimus,
statuentes eos in universa Ecclesia
inter Sanctos pia devotione recoli debere.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

vertaling:
"Ter ere van de Heilige en Ongedeelde Drie-eenheid, voor de verheffing van het katholieke geloof en de groei van het christelijk leven, op gezag van Onze Heer Jezus Christus, van de zalige Apostelen Petrus en Paulus en van Onszelf, na rijp beraad, de goddelijke bijstand vaak te hebben ingeroepen en vele van Onze Broeders te hebben geraadpleegd, besluiten en definiëren wij dat de Zalige N. N. Heiligen zijn en schrijven wij hen bij op de Lijst der Heiligen, daarbij bepalend dat zij in de hele Kerk onder alle Heiligen met vrome toewijding moeten worden vereerd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."