Dicasterie of dicasterium is de term die wordt gebruikt om onderdelen van de Romeinse Curie aan te duiden. Congregaties, Pauselijke Raden, Tribunalen, Pauselijke Commissie, etc. zijn alle dicasteries.

Atheens rechtsorgaan
Het woord dicasterie stamt af van het Griekse δικαστηριον (dikastèrion). In het antieke Athene was een dicasterie een orgaan waar recht gesproken werd (dikaios is Grieks voor 'rechtvaardig'). De dicasteries waren onderafdelingen van de Heliae, de volksrechtbank van Athene. Jaarlijks werden zesduizend burgers gekozen om in de dicasteries zitting te nemen.

Romeinse Curie
De Katholieke Kerk heeft veel termen ontleend aan organisatiestructuren van de Griekse en Romeinse oudheid, zoals 'curie', 'diocees', 'pontifex', 'clerus' en 'dicasterie'.

De Romeinse Curie, het pauselijk doctrinair en bestuurlijk apparaat, was tot 5 juni 2022 opgedeeld in de volgende dicasteries: het Staatssecretariaat, de Congregaties, de Pontifcale Raden, de Pauselijke Commissies, de Tribunalen, de Bureaus en de Diensten. De nieuwe apostolische constitutie Praedicate evangelium schaart de departementen die voorheen 'congregatie' of 'pontificale raad' werden genoemd onder de naam 'Dicasteries'. Zo werd de Congregatie voor de Geloofsleer: 'Dicasterie voor de Geloofsleer'.