Paleis van het Heilig Officie aan Piazza del Sant'Uffizio in Rome.

Het Dicasterie voor de Geloofsleer is het departement van de Romeinse Curie dat de integriteit van de katholieke leer over geloof en zeden bevordert en beschermt.

Het Dicasterie voor de Geloofsleer is een van de dicasteries (departementen) van de Romeinse Curie. Het is gevestigd in het Paleis van het Heilig Officie aan Piazza del Sant'Uffizio in Rome.

Het is de opvolger van de in juni 2022 opgeheven Congregatie voor de Geloofsleer. Zijn missie en structuur staan beschreven in de apostolische constitutie Praedicate evangelium van paus Franciscus.

Dit dicasterie heeft tot taak de paus en de bisschoppen “te helpen het evangelie in de wereld te verkondigen door de integriteit van de katholieke leer over geloof en moraal te bevorderen en te beschermen”, aldus artikel 69 van Praedicate evangelium. Het doet dit door zich te baseren op het geloofsgoed (depositum fidei) en te streven “naar een steeds dieper begrip ervan in het licht van nieuwe vragen”. 

Aan het hoofd van het Dicasterie voor de Geloofsleer staat een zogeheten prefect. Het dicasterie bestaat uit twee secties: de doctrinaire en de disciplinaire. Elk van deze secties worden gecoördineerd door een secretaris die de prefect bijstaat in overeenstemming met het specifieke gebied van zijn bevoegdheid.

De Doctrinaire Sectie “bevordert en ondersteunt de studie en de bezinning over het begrip van geloof en moraal en de vooruitgang van de theologie in verschillende culturen in het licht van de gezonde leer en de hedendaagse uitdagingen, om in het licht van het geloof een antwoord te bieden op de vragen en argumenten die voortvloeien uit de wetenschappelijke vooruitgang en de culturele ontwikkelingen”, aldus artikel 71.

Deze sectie onderzoekt theologische geschriften en opinies die “strijdig of schadelijk lijken voor het juiste geloof en de goede zeden”; “zij zoekt een dialoog met de auteurs van deze werken en stelt passende remedies voor”. Ook streeft zij ernaar dat “dwalingen en gevaarlijke leerstellingen die onder het christelijke volk circuleren, niet zonder passende weerlegging blijven”, aldus artikel 73.

De Disciplinaire Sectie behandelt en verwerkt tuchtzaken die een speciaal soort delicten betreft. Deze misdrijven raken direct de heiligheid van de goddelijke instellingen in de kerk. Zo wordt seksueel kindermisbruik door priesters niet alleen beschouwd als een misdaad tegen kinderen maar ook tegen het sacrament van het priesterschap. Vandaar dat deze sectie geestelijken die zijn beschuldigd van misbruik, vervolgt.

Binnen het dicasterie bestaan drie pauselijke adviescommissies: de Pontificale Bijbelcommissie, de Internationale Theologencommissie en de Pontificale Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen.