Binnen het Syrisch christendom bestaat een grote verscheidenheid aan kerken en kerkelijke genootschappen.

Kerken die het Syrisch, een variant van het Aramees, als rituele taal hanteren of hun oorsprong in het Syrisch taalgebied hebben, worden ‘Syrische kerken’ genoemd. 

Er zijn grofweg twee groepen Syrische kerken: die van de Oost-Syrische ritus en die van de West-Syrische ritus

Oost-Syrische ritus

 • Assyrische Kerk van het Oosten
 • Chaldeeuws-Syrische Kerk van India
 • Oude Kerk van het Oosten
 • Chaldeeuws-Katholieke Kerk
 • Syro-Malabaarse Katholieke Kerk

 

West-Syrische ritus

 • Syrisch-Orthodoxe Kerk
 • Jacobitische Syrisch-Christelijke Kerk
 • Malankaarse Orthodoxe Syrische Kerk
 • Brahmavar Orthodoxe Kerk
 • Onafhankelijke Syrische Kerk van Malabar
 • Maronitische Kerk
 • Syrisch-Katholieke Kerk
 • Syro-Malankaarse Katholieke Kerk
 • Mar Thoma Syrische Kerk van Malabar
 • Sint-Thomas Evangelische Kerk van India