Wie zou er het eerst iets van de grond eten? Wie maakt het meeste troep in zijn of haar kamer? In de Most Likely Tag van Een huis vol dagen we de familie Cudogham uit om deze vragen te beantwoorden. Kijk nu:

Most Likely Cudogham
2 min 39 s
Deze video op je eigen site plaatsen

Bekijk de Most Likely Tag van de andere gezinnen: