Wie zou als eerst zijn of haar klaar in een opvallende kleur verven? En wie slaapt het eerst door zijn of haar wekker heen? In de Most Likely Tag van Een huis vol dagen we in deze video de familie Wildeman uit om deze vragen te beantwoorden. Kijk nu:

Wildeman Most Likely Tag
2 min 5 s
Deze video op je eigen site plaatsen

Bekijk de Most Likely Tag van de andere gezinnen: