Wie zou er als eerst in slaap vallen tijdens een filmavond? En wie maakt er een zooitje van zijn of haar kamer? In de Most Likely Tag van Een huis vol dagen we in deze video de familie Nagelkerke uit om deze vragen te beantwoorden. Kijk nu:

Nagelkerke Most Likely
2 min 28 s
Deze video op je eigen site plaatsen

Bekijk ook de verhaallijnen van andere gezinnen: