Persbericht

De Monitor: Dossier PGB-fraude

Datum: 27 nov 2016 om 22:35

De redactie van De Monitor krijgt tientallen tips van mensen die ontevreden zijn over de zorg die ze via hun persoonsgebonden budget (pgb) hebben gekregen. We krijgen mails van mensen die vinden dat de zorg tekort is geschoten omdat ze minder zorg hebben gekregen dan met de zorgverlener is afgesproken. Tipgevers laten ons weten dat de structuur in de zorg die ze kregen volledig ontbrak, en er sprake was van ongekwalificeerd personeel. Hoe vaak komt het voor dat zorgverleners die met pgb-gelden werken, wel volop geld ontvangen voor de cliënten die ze begeleiden, maar níet de goede zorg leveren?

Tientallen tips gaan over één en dezelfde zorginstelling die in verschillende gemeenten actief is. De klachten van oud-cliënten en oud-medewerkers komen overeen: de zorg zou ernstig tekort schieten. Tipgevers geven aan dat ze de klachten hebben neergelegd bij verschillende instanties: gemeente, politie en Inspectie voor de Gezondheidszorg. Toch is de instelling nog steeds actief. Reden voor ons om aan gemeente en de Inspectie te vragen: Hoe is het toezicht geregeld op zorgverleners die met pgb-gelden werken? Sinds 1 januari vorig jaar is er veel veranderd op het gebied van persoonsgebonden budgetten. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor een deel van de pgb-regeling. Hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon vertelt ons dat het Rijk er in het verleden ‘een potje’ van heeft gemaakt als het gaat om controle op misbruik van pgb-gelden. Kunnen we ervan op aan dat de gemeenten dat beter zullen doen? Of kunnen zorgverleners die kwetsbare mensen duperen, ongestoord door blijven gaan? 

 

De Monitor, NPO 2, 22.35 uur  

Programma

De monitor

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880