Persbericht

De Monitor: Dossier Voedselverspilling 2

Datum: 28 mei 2017 om 22:35

 

Wat gebeurt er met ons voedselafval? Een deel wordt gebruikt om groene stroom op te wekken in vergisters, gesubsidieerd door de overheid. Maar het is duurzamer om er veevoer van te maken.

 

Het blijkt dat een deel van ons voedselafval in zogenoemde vergisters belandt om groene stroom of gas op te wekken. Maar daarbij gaat veel energie verloren. Het zou een stuk milieuvriendelijker zijn om het te bewerken zodat het alsnog opgegeten kan worden, door mens of dier.

 

Vergisters worden gesubsidieerd door de overheid. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 16 procent van de energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Een belangrijk middel om dit te bereiken vormt de zogenoemde Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Hiermee stimuleert de overheid windmolenparken, zonnepanelen, en dus ook vergisters.

 

In vergisters wordt organisch materiaal vergist, zoals mest, tuinafval, maar ook voedsel dat over de datum is, of reststromen uit de voedingsindustrie. Door subsidies wordt het vergisten van goed voedsel aantrekkelijker gemaakt, terwijl er duurzamere alternatieven zijn.

 

In deel II van een tweeluik over voedselverspilling onderzoeken we wat er met ons voedselafval gebeurt. Wat zijn de gevolgen van een goedbedoelde subsidie op groene energie voor de aanpak van voedselverspilling?

Programma

De monitor

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880