Persbericht

De Monitor: Lokaal Bestuur

Datum: 12 mrt 2017 om 22:35

Bouwen in strijd met het bestemmingsplan mag niet. Maar hoe gaan gemeentes om met illegale bouw of bedrijvigheid? En als er overlast ontstaat, nemen zij dan de belangen van burgers serieus?

Gemeentes hebben veel invloed op onze leefomgeving, maar de controle daarop staat onder druk en dat leidt mogelijk tot meer misstanden. Burgers die overlast ervaren door illegale bouw of bedrijvigheid kunnen dit melden bij de gemeente, maar die moet een afweging maken: moet er gehandhaafd worden of bestaat er kans op legalisatie? Bijvoorbeeld door alsnog een vergunning af te geven of het bestemmingsplan aan te passen? Een onbegrijpelijk systeem dat brutale burgers en bedrijven bevoordeeld, oordeelde de Ombudsman al in eerder onderzoek. Wat als je als benadeeld burger in het gelijk wordt gesteld, maar de gemeente weigert om in te grijpen? En in sommige gevallen meer werk maakt om illegale parktijken legaal te verklaren in plaats van in te grijpen. Als de rechter, de provincie, de Raad van State en de Ombudsman zeggen dat de gemeente moet ingrijpen bij dit soort geschillen. Maar de gemeente stelselmatig weigert om in te grijpen, wat resulteert in jarenlange strijd met alle gevolgen van dien. Nemen deze gemeentes hun burgers wel serieus of laten ze ze in de kou staan?

Programma

De monitor

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880