Persbericht

De Monitor: Melding kindermishandeling

Datum: 4 dec 2016 om 22:35

Jaarlijks worden naar schatting bijna 120.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd. Dat is in iedere schoolklas één kind. De Taskforce Kindermishandeling is al 15 jaar bezig en heeft vele rapporten geschreven. Toch lukt het maar niet om het aantal slachtoffers te verminderen. De Monitor onderzoekt samen met Reporter 2021 hoe dat kan.

De overheid zet sinds een aantal jaar in op het vroegtijdig signaleren. En daarbij spelen scholen een belangrijke rol. Want leerkrachten zijn de ogen en oren en zien de kinderen dagelijks en jaren achter elkaar. De overheid wil dat scholen meer gaan signaleren en dus melden. Maar wij krijgen tips binnen van leerkrachten dat er niks gebeurt als ze een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling. Erger nog: de situatie van het kind verslechtert soms zelfs.

Scholen worstelen met het melden van kindermishandeling.  Ze willen de relatie met de ouders niet op het spel zetten bijvoorbeeld, of het vertrouwen van het kind in school. Of ze zijn bang dat ouders hun kind van school halen zodat de school het kind helemaal uit het oog verliest.

Wie een vermoeden heeft van kindermishandeling kan een melding doen bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar basisscholen hebben weinig vertrouwen dat de situatie na een melding verbetert. Dat blijkt uit onderzoek van de Monitor en Reporter 2021 waarvan we de resultaten presenteren in de uitzending.

Ook in De Monitor: Het verhaal van Bert Tuk. Als voorzitter van het College van Bestuur van een basisscholengroep spreekt hij uit eigen ervaring over kindermishandeling en de soms dramatische gevolgen. Hij maakte het mee met één van zijn leerlingen. Verschillende scholen schetsen in onze uitzending de dilemma’s waar docenten mee kampen, als het gaat om het melden van vermoedens van kindermishandeling. Meldpunt Veilig Thuis reageert op alle kritiek.

 

Programma

De monitor

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880