Persbericht

Kruispunt: De Maand van.. de Waarheid in Rome

Datum: 24 feb 2019 om 23:10

anp-48450939

Gaat het paus Franciscus lukken om het seksueel misbruik in de Kerk te bestrijden? Deze week was hij in Rome met de voorzitters van alle bisschoppenconferenties in vergadering over juist dit onderwerp. Door vriend en vijand wordt het gezien als de kwestie die hem kan maken of breken. Mogelijk biedt de Nederlandse aanpak uitkomst. Het is het uur van de waarheid voor de paus. In Rome doet hij deze week een ultieme poging om de RK Kerk weer geloofwaardig te maken in haar aanpak van seksueel misbruik. Presentator Wilfred Kemp spreekt zowel in Italië als in de Lage Landen met betrokkenen. Hij peilt hoe kenners van Kerk en Vaticaan de situatie inschatten. En natuurlijk volgt hij de vorderingen van de verzamelde bisschoppen. Maar hij staat ook stil bij het leed dat achter deze Romeinse top schuilgaat.VertrouwenspersoonHij spreekt met Nel van der Loos, die jarenlang vertrouwenspersoon was van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Die onafhankelijke organisatie voor hulpverlening, klachtenbehandeling en compensatie werd in 2011 op advies van de commissie Deetman in het leven geroepen. Van der Loos ging bij de slachtoffers die zich hadden gemeld op bezoek en bracht hun – vaak huiveringwekkende - verhalen in kaart.  Daarna begeleidde ze hen, dikwijls tot en met de behandeling van hun klacht.Misbruikt door broedersSlachtoffer Cor Born is één van de talrijke mannen die als kind werden misbruikt in instellingen van de Broeders van Maastricht. Hij vertelt over de lange weg die hij heeft moeten gaan naar openheid, erkenning en schadeloosstelling. Uiteindelijk was het vooral de persoonlijke spijtbetuiging door de huidige Provinciale Overste van de Broeders, die heeft gemaakt dat hij een streep onder het verleden kon zetten. Zal de Wereldkerk net als de RK-Kerk in Nederland bereid blijken om dit dossier over te dragen aan een onafhankelijke externe instantie? En zullen slachtoffers wereldwijd zich uiteindelijk op eenzelfde manier gehoord voelen als Cor Born? Kruispunt, zondag 24 februari om 23.10 uur op NPO 2

Voor meer informatie Pauline.kuijper@kro-ncrv.nl, 06-12034085

Meer informatie

Joke van Rosmalen

Programma

Kruispunt

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880