Rechtstreekse eucharistieviering op de 23e Zondag door het jaar (a) vanuit de Sint Agathakerk te Lisse. Hoofdcelebrant: mgr. Hans van den Hende.

Lezingen:
Ezechiël 33, 7-9
Romeinen 13, 8-10
Matteüs 18, 15-20

Muzikale ondersteuning:
Canticum Novum o.l.v. dirigent Fabian Haggenburg
Organist: Johan Akerboom

Vaste gezangen:
Messe in d-moll - M. Haydn