Rechtstreekste eucharistieviering op de Vierde zondag van de Veertigdagentijd vanuit de Heilig Hart van Jezus kerk te Roermond. Celebrant: Carlos Martinez.

Muzikale ondersteuning:
Cantor: Martin Wilbers

Lezingen:
1 Samuël 16, 1b.6-7.10-13a
Efeziërs 5, 8-14
Johannes
9, 1.6-9.13-17.34-38

Vaste gezangen:
Paus Johannes mis - Jan Vermulst