Rechtstreekste eucharistieviering op Palmzondag vanuit de Sint-Joriskerk in Eindhoven. Celebrant: pastoor-deken René Wilmink.

Muzikale ondersteuning:
Muziekgroep parochie Sint Joris o.l.v. Letty van Ooijen
G
itaar: Richard Canters
P
iano: Guido Le Nobele
Fluit: Jurgen Feskens

Lezingen:
Jesaja 50, 4-7
Filippenzen 2, 6-11
Filippenzen 2, 8-9
Matteüs 27, 11-54