Rechtstreekse eucharistieviering op het Hoogfeest van Christus Koning (a) vanuit de Sint Agathakerk te Lisse. Celebrant: pastoor Bouke Bosma.

Lezingen:
Ezechiël, 34, 11-12.15-17
1 Korintiërs 15, 20-26.28
Matteüs 25, 31-46

Muzikale ondersteuning:
Canticum Novum o.l.v. dirigent Fabian Haggenburg
Organist: Johan Akerboom

Vaste gezangen:
Missa brevis - W.A. Mozart

Bekijk hier de uitzending

Verkondiging

Geloofsgesprek