Rechtstreekste eucharistieviering op de 22e Zondag door het jaar (a) vanuit de Sint-Joriskerk in Eindhoven. Celebrant: pastoor-deken René Wilmink

Lezingen:
Jeremia 20, 7-9
Romeinen 12, 1-2
Matteüs 16, 21-27

Muzikale ondersteuning:
Samengesteld parochiekoor Sint Joris

Vaste gezangen:
Mis ter ere van de H. Titus Bransma - W. van Belle