Rechtstreekse eucharistieviering vanuit het Heiligdom van Lourdes. Hoofdcelebrant: Wim kardinaal Eijk.

Lezingen:

Handelingen 2, 14a.36-41
1 Petrus 2, 20b-25
Johannes 10, 1-10

Muzikale ondersteuning:
Jongerenkoor St. Antonius uit Ede o.l.v. Simon de Jong