Kerstmis vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. Beide vieringen zijn te zien op NPO2.
Nachtmis: 24 december, 23.30 uur
Hoogmis: 25 december, 1e Kerstdag, 11.00 uur

Rechtstreekse uitzendingen van de Nachtmis en de Hoogmis op 1e Kerstdag vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam.
Celebrant nachtmis: pastoor Eric Fennis
Hoofdcelebrant Hoogmis 1e Kerstdag: mgr. Jan Hendriks

Dit jaar zullen de nachtmis en de Hoogmis op 1e Kerstdag op een andere wijze gevierd worden nu we niet in de eigen parochiekerk terecht kunnen. Van harte hoop ik dat de Nicolaasbasiliek in Amsterdam op dit feest even de ‘nationale parochiekerk’ mag zijn, waarin de kijker zich thuis mag voelen.
Want opnieuw zal het Kind van Bethlehem geboren worden en mogen wij Hem in ons hart ontvangen als dat fundament van geloof, van hoop en vooral liefde.
Daarom maken we er feestelijke vieringen van. De koorzang wordt verzorgd door het Basilica Consort o.l.v. Giles Brightwell. Vanwege hun professionaliteit, en omdat we vieren zonder anderen in de kerk mag het koor vandaag wat uitgebreider zijn.
Ik wens u van harte een Zalig Kerstfeest.
Pastoor Eric Fennis

Muzikale ondersteuning: Basilica Consort o.l.v. Giles Brightwell
Organist: Jos Maters
Vaste gezangen: Missa in G, op. 151  - J.G. Rheinberger

Lezingen nachtmis:
Jesaja 9, 1-3.5-6
Titus 2, 11-14
Lucas 2, 1-14

Lezingen 1e Kerstdag:
Jesaja 52, 7-10
Hebreeën 1, 1-6
Johannes 1, 1-18