In de aflevering Kalverliefde van Keuringsdienst van waarde volgen we het leven van kalf Ersin. Hij komt op 2 december 2022 ter wereld en hij overlijdt 10 weken en 3 dagen later, op 13 februari 2023. Dierenarts Servé Smeets zegt in de uitzending dat in de eerste drie tot vier weken elf procent van de kalveren overlijdt. Hoe zit het met precies met kalversterfte?

Eerste weken

Kalveren brengen de eerste periode van hun leven door bij de melkboer, meestal twee á drie weken. Daarna gaan ze op transport naar een verzamelcentrum, worden ze gesorteerd en gaan ze naar de kalverhouder. Daar brengen ze de rest van hun leven door, totdat ze geslacht worden.

Er overlijden dan ook kalfjes bij de melkboer, en bij de kalverhouder. Het percentage dat dierenarts Servé Smeets noemt slaat op de eerste drie tot vier weken van het kalf, die hij bij zowel de melkveehouder als de kalverhouder doorbrengt.

Kalversterftecijfers

Hoeveel kalveren er op welke leeftijd overlijden wordt vrij nauwkeurig bijgehouden. Hieronder zie je de kalversterftecijfers over 2021. Het valt op dat er een groot aantal kalfjes dood wordt geboren: 108.267. En dat er tussen 0 en 14 dagen bij elkaar nog eens 40.722 kalveren overlijden.

Bron: RVO uit 'Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds - 2021'

Kalversterfte statistieken 2021

Eerste levensjaar

Tussen 14 dagen en 365 dagen overlijden er 91.567 kalfjes. Professor Dierengeneeskunde Ruurd Jorritsma zegt dat in de eerste levensfase van het kalf diarree de belangrijkste doodsoorzaak is. Als het kalf ouder is, loopt het meer risico te overlijden aan een luchtweginfectie.

Voor de gezondheid en weerstand van het kalf is het belangrijk dat het voldoende biest (de eerste moedermelk na de geboorte van een jong) opneemt in de eerste dagen. Als de melkveehouder het kalf van de koe scheidt, moet hij zorgen dat het kalf toch voldoende biest binnenkrijgt. Het is ook zo dat koeien die voor het eerst afkalven vaker een doodgeboorte hebben, en dat extra waakzaamheid en zorg bij een eerste geboorte gewenst is.

Systemen voor verbetering

In zowel de melkveehouderij als de kalverhouderij leeft het besef dat de kalversterfte naar beneden kan. Melkboeren werken met het KalfOK-systeem en kalverhouders met het Kalf Volg Systeem. Hiermee wordt nauwkeurig gekeken hoeveel kalveren er overlijden en hoe de zorg voor het kalf beter kan. Sinds deze systemen zijn geïntroduceerd in 2018, gaat het kalversterftecijfer omlaag.

Keuringsdienst van waarde: Kalverliefde

Boter, kaas en melk: Nederland is er wereldkampioen in. Ieder jaar goed voor miljarden liters zuivel, waarvoor ieder jaar miljoenen kalveren op aarde worden gezet. Sommigen schoppen het zelf tot melkkoe, maar velen eindigen als vlees. De Keuringsdienst wil weten hoe ze dat vergaat en volgt de kalfjes van boerderij tot aan het einde.

Keuringsdienst van waarde - Kalverliefde Ersin