Is gehoorzaamheid zoiets als kadaverdiscipline? Niet voor Guido van Belle, abt van het trappisten klooster Maria Toevlucht in Zundert. Bij gehoorzaamheid zijn twee aspecten van belang: een leidsman die de weg wijst en de navolging van Christus. Dat kan gepaard gaan met groeipijnen.

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts