Guido van Belle, abt van het trappisten klooster Maria Toevlucht in Zundert, trekt zich twee keer per jaar terug in een blokhut op het kloosterterrein. Eerste verwijdert hij alle spinrag binnen en buiten de blokhut en daarmee begint ook het verwijderen van de spinrag in hemzelf en begint de spannende reis naar binnen.

Luisteren via:

Spotify | iTunes | Google Podcasts