Miljoenen mensen zijn de afgelopen weken op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Vrouwen, kinderen en ouderen op weg naar een veilige plek, met soms slechts een rolkoffertje bij zich voor hun meest dierbare spullen. Hoe vind je, op duizenden kilometers van de plaats waar je je veilig waande, weer een nieuw thuis?

Nederlandse gezinnen, stellen en singles, maar ook kerken, stellen hun harten en huizen open om mensen zonder thuis, van waar ook ter wereld, op te vangen. Nederland geeft thuis laat, samen met Kansfonds en Kerk in Actie, hartverwarmende initiatieven zien en wil zo Nederland inspireren om ook thuis te geven voor mensen zonder thuis. Want iedereen verdient een thuis. Vanaf woensdag 16 maart wordt Nederland geeft thuis elke werkdag uitgezonden. 

Kansfonds

Nederland geeft thuis wordt gemaakt in samenwerking met Kansfonds, het maatschappelijk fonds dat de samenleving helpt thuisgeven. Kansfonds gelooft in een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Daarom doen ze alles wat nodig is om te zorgen voor een thuis, zodat mensen in kwetsbare situaties niet buitengesloten raken. KRO-NCRV en Kansfonds hebben in 2020 een convenant met elkaar ondertekend. Hierin is afgesproken om rondom specifieke thema’s gebruik te maken van elkaars expertise.

iemand met een wapperende oekraiense vlag met ondergaande zon

Geef om Oekraïne

Kerk in Actie

Kerk in Actie wil namens en via de Protestantse kerken in Nederland mensen in Nederland en wereldwijd hoop bieden en tot hun recht laten komen. In Oekraïne geeft Kerk in Actie via lokale kerken en partnerorganisaties hulp aan de vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Nederland geeft thuis is te zien vanaf woensdag 16 maart om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.