'Armoede is een structureel probleem en als je daar eventjes een klap met geld tegenoverstelt, dan ga je daar het probleem niet mee oplossen', zegt de Zeeuwse schooldirecteur Oriana Pattinama bij Spraakmakers.

Werken aan gelijke kansen

Ondanks alle aandacht van de media, en een overheidsbijdrage van 5 miljoen euro, zijn er nog altijd veel kinderen die zonder een gevulde maag naar school gaan. En het is inmiddels bekend dat niet-ontbijten een negatief effect heeft op de schoolprestaties. De nood is zelfs zo hoog, dat minister Wiersma per 1 februari nóg eens 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor schoolmaaltijden. Is dat een zegen, of verbloemt het alleen maar de werkelijke problemen?

'Dit is maar één onderdeel dat nodig is voor het werken aan gelijke kansen', stelt Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds. 'Er is veel meer voor nodig dan alleen eten.' Spekman vindt dat kinderen op school ook allemaal naar het museum of het theater moeten kunnen gaan, en boeken thuis kunnen hebben. Hij stelt dat hij de politiek hier te weinig over hoort.

'Er is veel meer voor nodig dan alleen eten.'

Hans Spekman

Pleisters plakken

Ook Pattinama noemt de 100 miljoen van de overheid 'pleisters plakken'. Zij vindt het belangrijk dat kinderen met cognitieve capaciteiten dezelfde kansen krijgen als hun leeftijdgenootjes die wel met hun ouders op vakantie gaan en die wel naar het museum gaan. 'Kinderen hebben er niet voor gekozen hoe de portemonnee van mama of papa eruitziet.' Pattinama benoemt de schaamte over armoede die ze bij kinderen in de klas waarneemt. 'Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in 'Sinterklaas is bij mij niet langs geweest, maar bij jou wel. Of bij kinderen die zonder ontbijt naar school komen.'

Geef armoede geen gezicht

Het voedselprogramma op Zeeuwse Archipelschool De Magistraal, waar Pattinama directeur is, is niet alleen voor kinderen uit arme gezinnen maar bewust voor alle kinderen. 'Het is belangrijk om armoede geen gezicht te geven. Daarom krijgen alle kinderen het eten aangebonden. We zeggen weleens sport verbroedert, maar samen eten verbroedert ook.' De Magistraal heeft volgens Pattinama een continurooster van vier dagen. 'En op die dagen mogen de kinderen twee gezonde bruine bolletjes kiezen met halalworst, smeerkaas, jam of pindakaas. En op dinsdag en donderdag krijgen ze ook warme soep.'

Er is nood in het land

Spekman onderstreept het belang van gelijke onderwijskansen, 'waarmee je de armen van morgen niet zo voorspelbaar maakt als nu. Er is gewoon nood in het land en dat speelt bij heel veel gezinnen, ook waarbij beide ouders werken.' Spekman stelt dat kinderen uit een arm gezin het meestal minder goed doen op school. 'En dat ligt niet aan hun verstand, maar aan hun thuissituatie. En als we dat besef niet hebben en dit niet willen veranderen, dan halen we het niet.' Spekman vindt dat een school als De Magistraal de mogelijkheden moet hebben om kinderen 'dat kunnen bieden wat ik mijn kinderen ook kan bieden. Onze ambitie als samenleving moet zijn om doorgegeven armoede te doorbreken. Dat doen we nu in dit land niet.'