Een buurthuis waar je tot 's avonds terecht kunt voor een kom soep, bak koffie of voetbalwedstrijd. In Dordrecht kan het. Maar de gemeente is een uitzondering, blijkt uit een rondgang van radioprogramma Spraakmakers langs vijftig gemeentes. Dit baart zorgen, zeggen ze bij het Leger des Heils.

Je postcode bepaalt of je er warmpjes bij zit. Die conclusie valt te trekken op basis van een rondgang van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers langs 50 gemeentes, een dwarsdoorsnede van Nederland. Er is niet één duidelijk plan. Zo wijst de ene gemeente op energiecoaches die ingezet worden. Sommigen verwijzen alleen naar het Leger des Heils. Anderen denken nog na over maatregelen of wijzen op de zelfredzaamheid van inwoners.

In de kou zitten

Dit baart het Leger des Heils zorgen, zegt projectleider Jaantje van Ginkel. 'Want we zien echt wel dat een grote groep mensen de verwarming niet durft aan te zetten en letterlijk in de kou zit.' Er is op dit moment 'nog niet heel veel geregeld' naast hun initiatief om eigen buurthuizen langer open te houden. Wat haar betreft is er 'meer nodig dan alleen energiecoaches.' Ze hoopt dat heel veel gemeentes het voorbeeld van Dordrecht volgen.

De Zuid-Hollandse gemeente springt er in positieve zin uit. Naast een aantal huiskamers van het Leger des Heils zijn er acht plekken waar mensen tot laat in de avond terecht kunnen voor een kom soep, een bak koffie of om een voetbalwedstrijd te kijken. Hier is een half miljoen euro voor uitgetrokken.

Het staat op de agenda

'Ik hoop dat veel steden snel navolging geven', zegt Peter Heijkoop, voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en wethouder in Dordrecht. Hij verwacht dat dit ook gaat gebeuren. Hij vertelt dat het Ministerie van Sociale Zaken andere gemeentes 'actief wijst' op gemeentes zoals Dordrecht en Nijmegen. Het staat ook 'nadrukkelijk op de agenda' bij de VNG. 'Er wordt veel over gesproken.'

Heijkoop benadrukt wel dat gemeentes een eigen verantwoordelijkheid hebben en hun eigen vorm moeten kiezen, aansluitend bij de lokale behoeftes. 'Maar dat er iets moet gebeuren, dat blijkt wel.'

We willen bij Spraakmakers graag volgen hoe dit de komende weken en maanden gaat, en daarbij hebben we ook jouw hulp nodig. We zijn benieuwd naar wat jij om je heen ziet, maar ook naar waar jij zelf behoefte aan denkt te hebben de komende winter. Reageer via spraakmakers@kro-ncrv.nl of via de Spraakmakers Community.