Het is bijna Hemelvaart en dat gaat iedereen aan want het is een vrije dag! Weet je nog wat er wordt gevierd op deze feestdag? Wij spraken met dominee Rolinka Klein Kranenburg van de Protestantse Kerk Nederland over de betekenis van deze bijzondere dag. 

De rouwperiode is voorbij 

Hemelvaart markeert het overgangsmoment van het sterven van Jezus, naar het uitdragen van de betekenis van Jezus’ leven,’ vertelt Rolinka. ‘‘Met Hemelvaart wordt een periode van rouw en zelfreflectie afgesloten. In de Islam is het een traditie om 40 dagen na iemands sterfdag een feest te geven om diegene die gestorven is echt los te laten. In andere religies, zoals het Christendom, is het traditie dat men 40 dagen in de rouw is. Al is dit in Nederland niet meer zo gewoon. De rouwperiode van de discipelen is 40 dagen na Jezus’ zijn dood tot een einde gekomen. Het is tijd dat ze hem loslaten. Wat heeft het leven van Jezus voor hen betekent? Aan hen is nu de taak om het werk van Jezus voort te zetten en te verspreiden.’’    

Jezus in de Cloud

Er wordt bij Hemelvaart vaak gedacht aan het beeld dat Jezus op een gouden rijtuig, via de wolken en met lichtstralen, werd opgenomen in de hemel. Dominee Rolinka legt geheel passend in deze tijd uit: ‘’Jezus ging in de cloud – zoals wij tegenwoordig alles opslaan in de cloud – en met Pinksteren kregen de discipelen de inloggegevens om uit te dragen wat zij van Jezus hebben geleerd. Ze hebben zichzelf als het ware klaargestoomd om Jezus’ boodschap de wereld in te helpen.’’ Pinksteren is 10 dagen na Hemelvaart. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn zo allemaal met elkaar verbonden.

Wie zaait, zal oogsten

Met het afsluiten van de rouwperiode waren de leerlingen van Jezus dus klaar om te doorvoelen wat zijn leven heeft betekend. Ze hoefden niet meer af te wachten wat Jezus zou doen maar moesten zelf een actieve houding aannemen. Alles wat ze hadden gezaaid kon nu geoogst worden. ‘’Hemelvaart is een markeermoment. Het is van rouwen naar het vieren en delen van Jezus’ leven.’’