Vaticaanstad, 20 januari 2022 - Paus Franciscus heeft vandaag kardinaal Marcello Semeraro, prefect van Congregatie voor Zaken der Heiligen, in audiëntie ontvangen en hem gemachtigd om, in overeenstemming met het advies van de plenaire zitting van de kardinalen en bisschoppen die lid zijn van hetzelfde dicasterium, de titel van ‘Leraar van de Universele Kerk’ toe te kennen aan de heilige Ireneüs van Lyon.

De paus had dit voornemen al aangekondigd tijdens een audiëntie met leden van een katholiek-orthodoxe dialooggroep. Bij die gelegenheid beschreef hij Sint-Ireneüs als “een grote spirituele en theologische brug tussen oosterse en westerse christenen”.

Sint-Ireneüs (2e eeuw) was bisschop van Lyon. Hij is een van de voornaamste kerkvaders van het Westen. Hij was een fel bestrijder van ketterijen, vooral de gnosis.

Kerkleraren en Kerkleraressen zijn heiligen wier geschriften de katholieke geloofstraditie op eminente wijze hebben overgedragen.